ובלכתך בדרך

כשאתה הולך לאיזה מקום או נוסע ברכב אפילו כשאתה מחכה בתחנה לאוטובוס שיגיע, אל תתבטל .

קח איתך איזה ספר או שנן לעצמך איזה פרק תהילים או מאמר תורני .

היום ב"ה אפשר גם לקנות mp3 ולהכניס בו אלפי שיעורי תורה .

או באמצעות הטלפון הסלולרי

אז לא חבל לך על הזמן ?

 

 

ומה מאוד רצוי ונחמד שכל אחד ישנן לעצמו בע"פ איזה פרק משנה או מוסר וכיוצא בזה וכשהוא הולך בדרך יחזור על הלימוד הנ"ל וכך גם ימנע מעצמו הרבה מכשולים שיש בדרך .

 

וזהו שנשתבחו רבותינו זיכרונם לברכה שלא הלכו ארבע אמות בלא תורה: או היו לומדים וגורסים, או היו מחשבים בלבם בשמועתם או בלמודם. אורחות צדיקים שער התורה

 

כשהוא בדרך יעסוק בתורה, שנאמר ובלכתך בדרך, ויאמר בכל יום איזה מזמורי תהלים בכוונה והכנעה. קיצור שו"ע סימן ס"ח רבי שלמה גאנצפריד זצ``ל

וכך כתב רבי אלימלך מליז'נסק זצ"ל בצעטיל קטן "בכל עת שהוא פנוי מהתורה ומהתפלה ילמוד את עצמו בעל פה דברים הצריכים לו כגון תיקון רחל ותיקון לאה ותפלה השב וברכת לבנה ובריך שמיה ועל הכל ומודים דרבנן ויהרהר במצות עשה של ונקדשתי וכו'"

 

 

 

 
 

רק תורה